Zijn betere afspraken dé oplossing voor de (aanstaande) woningeigenaar?

Zijn betere afspraken dé oplossing voor de (aanstaande) woningeigenaar?

Ja! Met betere afspraken binnen de keten kan het proces van koop en verkoop voor aanstaande woningeigenaren soepel worden gemaakt. Dat is precies waar de woningmarkt baat bij heeft. Zorgeloos Vastgoed verzamelde tijdens expertsessies alle hick-ups in het aan- en verkoopproces, waarbij de aandacht zich richtte op bevoegdheden van zowel kopers als verkopers, maar ook op objectinformatie.

In het proces van het kopen van een woning lopen consumenten tegen veel hindernissen aan. Hoe makelaars, notarissen, geldverstrekkers en hypotheekadviseurs, maar ook het Kadaster, standaarden kunnen afspreken om oplossingsgericht bij te dragen aan soepele dienstverlening werd tijdens deze expertmeetings duidelijk.

Oplossingen vinden
Vier sessies (drie gericht op specifieke professionals en een plenaire sessie) leverden veel inzichten op. Iedere beroepsgroep heeft een ander perspectief op de keten en de partners zijn zich ervan bewust dat de ideale klantreis voor de consument de nodige inspanning vergt. De wil tot het vinden én toepassen van oplossingen is er, bij alle deelnemers!

Oplossingen over beroepsgroepen heen
Terugkerend onderwerp in alle expertgroepen is de koopovereenkomst; een even belangrijk als precair document binnen het proces. Hoeveel transacties er jaarlijks ook passeren, nog altijd blijkt de koopovereenkomst geregeld niet te voldoen aan de wensen/eisen van de partij die hem ontvangt. Vaak wordt zo’n euvel zelf verholpen, zonder overige partners in de keten op de hoogte te stellen waar de fout zit. Bovendien hecht niet iedereen dezelfde waarde aan de overeenkomst: geldverstrekkers focussen vooral op taxatierapporten terwijl de bijlagen voor de één wel en de ander niet interessant zijn.

Opvallend: waar het knelpunten rond het object/bevoegdheden betreft, vertrouwen de ketenpartners vaak niet op door anderen aangeleverde data. Gevolg: nogal wat informatie wordt meerdere malen opgehaald en gecontroleerd. Ondanks al die inspanningen komt het toch nog geregeld voor dat problemen pas bij de notaris aan tafel aan het licht komen…
Tijdens de expertsessies werd ‘over de beroepsgroepen heen’ naar oplossingen gezocht.

‘Dataficeren’ van de koopovereenkomst voor de consument is zo’n oplossing. En het in een vroeg stadium betrekken van dienstverleners die controles uitvoeren werkt beter dan hercontroles op basis van verouderde informatie. Fouten en onvolkomenheden komen zo eerder aan het licht.

Meer oog voor de klant
Volgt de consument het proces van aan- en verkoop? Wordt er voldoende ondersteuning geboden of zijn er nog altijd (te)veel zaken waarvan de sector niet mag verwachten dat klanten ze begrijpen? Dat laatste, helaas. Waar het over kadastrale bepalingen, complexe scheidingen, erfrecht of de onmetelijke reeks aan loketten gaat waar consumenten informatie moeten aanleveren, is maar één conclusie mogelijk: dit moet beter! Een oplossing kan bijvoorbeeld een klantadviseur zijn, één persoon die de consument in het hele traject begeleidt. In combinatie met verdergaande digitalisering (één loket of één portaal/applicatie) wordt de (ver)koper bij de hand genomen en zal (ver)koop in de toekomst ook voor de klant beter te doorgronden zijn.

Oplossingen
Om de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van informatie te verhogen, werden vier oplossingsrichtingen het meest genoemd:

  • Een checklist als standaard: zo kan al vroeg in de keten inzichtelijk worden gemaakt welke gegevens relevant zijn. Omdat de makelaar meestal het eerste contact met de consument heeft ligt het voor de hand de checklist voorlopig daar onder te brengen;
  • Een vaste set aan controles die altijd worden uitgevoerd zorgt dat zaken die mogelijk tot problemen leiden in een vroeg stadium worden gesignaleerd en kunnen worden opgelost;
  • Een centrale digitale opslag waarin gegevens over de consument worden opgeslagen biedt een zo hoog mogelijke betrouwbaarheid en veiligheid. Deze opslag moet onder regie van de consument vallen, die beslist welke gegevens met welke partij mogen worden gedeeld;
  • In een woningdossier kan alle relevante informatie over het object worden bijgehouden; dit valt niet onder de verantwoordelijkheid van de consument, maar is breder toegankelijk.

De volgende keer ook meepraten?
Graag zelfs! Voor volgende expertsessies zijn we op zoek naar professionals uit de praktijk: makelaars, financieel adviseurs, medewerkers bij geldverstrekkers, notarissen of notarisklerken. Neem contact op met Leon Roseleur via het contactformulier voor meer informatie.

Uitgelichte artikelen

Tijd vliegt, we bestaan alweer vier jaar

Tijd vliegt, we bestaan alweer vier jaar! Categorieën Alles Events Nieuws Onderzoek Uitgelicht Was het niet gisteren dat we proostten op het nieuwe jaar? Nu zitten we alweer halverwege februari en precies vier(!) jaar geleden ging op dit moment ons samenwerkingsverband van start. Want we hadden een plan, wilden samen bouwen aan een zorgeloze woonreis.

Twee releases per jaar

Twee releases per jaar Categorieën Alles Events Nieuws Onderzoek Uitgelicht Om het voor iedereen overzichtelijk te houden werken we vanaf dit jaar met twee releases per jaar van het afsprakenstelsel Zorgeloos Vastgoed. Zo hebben gebruikers van het stelsel voldoende tijd om wijzigingen te implementeren en kunnen we in samenspraak met de markt op vaste tijden

We weten elkaar steeds beter te vinden in de woningsector

'We weten elkaar steeds beter te vinden in de woningsector' Categorieën Alles Events Nieuws Onderzoek Uitgelicht Arthur van de Woestijne, manager dienstverlening NHG, zou liever vandaag dan morgen zien dat de consument regie krijgt over zijn data zodat hij inzicht krijgt in zijn financiële situatie. En dat is precies waar Zorgeloos Vastgoed aan werkt. Hoe

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond Zorgeloos Vastgoed? Schrijf in voor de nieuwsmail en we houden je 4x per jaar op de hoogte van alle ontwikkelingen. Je kunt ons natuurlijk ook volgen op LinkedIn.