Afsprakenstelsel Zorgeloos Vastgoed

Een stelsel van afspraken waardoor de gehele keten, inclusief de consument, naadloos met elkaar kan samenwerken. Door te werken met één taal en één generieke architectuur maken we samenwerken in de keten makkelijker en efficiënter.

Wat is het afsprakenstelsel?

Het afsprakenstelsel is het fundament voor alles wat we doen. Dit bouwen we samen met partners in de vastgoedketen. Makelaars, notarissen, financieel adviseurs, geldverstrekkers, overheid, de consument, softwareleveranciers en het Kadaster. We leggen afspraken vast, formuleren standaarden en beschrijven de architectuur. Want je kunt pas één taal spreken als je op één lijn zit.

Waaruit bestaat het afsprakenstelsel?

Het stelsel bestaat uit een aantal componenten, genaamd bouwblokken, die het afsprakenstelsel structuur en inhoud geven. De bouwblokken Grondslagen en Juridisch Kader vormen samen het fundament van het stelsel: de beginselen en randvoorwaarden zijn hierin vastgelegd. Vervolgens wordt het stelsel nader vormgegeven door een gemeenschappelijke architectuur en een gedeelde taal (gegevenscatalogus). De governance beschrijft ten slotte zowel voor de ontwikkelings- als de beheerfase de structuur en werkwijze van het stelsel.

Grondslagen

In de grondslagen staan achtereenvolgens de Doelen, Randvoorwaarden en Basisafspraken binnen het stelsel beschreven, naast een verdeling in bepaalde rollen ten aanzien van het stelsel. Dit hoofdstuk zorgt voor een toetsingskader waaraan de overige bouwblokken van het stelsel dienen te voldoen en wat men wel en niet kan verwachten van het stelsel.

Juridisch kader

Vervolgens geeft het juridisch kader een (niet uitputtende) weergave van de relevante wet- en regelgeving die betrekking heeft op het afsprakenstelsel en hoe die hun toepassing vinden binnen het afsprakenstelsel.

Architectuur

Het bouwblok architectuur beschrijft leidende principes en stelselfuncties, die ervoor zorgen dat bronhouders, softwareleveranciers, dienstverleners en consumenten gebruik kunnen maken van de informatiediensten die via het afsprakenstelsel beschikbaar zijn.

Gegevenscatalogus

In de gegevenscatalogus zijn een gezamenlijke taxonomie en informatiemodellen vastgelegd. Als onderdeel daarvan zijn bestaande taxonomieën en onderliggende informatiemodellen op elkaar afgestemd.

Governance

Ten slotte wordt in de governance beschreven hoe de ontwikkeling, het beheer en de handhaving van het afsprakenstelsel plaatsvindt, wie daarin betrokken is en op welke manier men kan participeren.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond Zorgeloos Vastgoed? Schrijf in voor de nieuwsmail en we houden je 4x per jaar op de hoogte van alle ontwikkelingen. Je kunt ons natuurlijk ook volgen op LinkedIn.