In gesprek met staatssecretaris Digitalisering

In gesprek met staatssecretaris Digitalisering

Donderdag 7 december was Zorgeloos Vastgoed te gast bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties om met de staatssecretaris digitalisering Alexandra van Huffelen in gesprek te gaan. Het ging over de ontwikkeling van de eIDAS Wallet, digitale identiteiten en regie op gegevens in het woondomein. De overheid is al langere tijd bezig met de ontwikkeling van een e-wallet – een soort digitale portemonnee waarmee je straks als consument zelf gegevens met aangesloten partijen kan delen. Dit moet veel processen vergemakkelijken en meer regie geven over met wie je je gegevens deelt.

Bij een belangrijke levensgebeurtenis als het kopen of verkopen van een woning komt flink wat kijken. Je moet verschillende dienstverleners langs om het huis te kopen, een financiering aan te gaan en uiteindelijk de overdracht te regelen. Consumenten moeten in het contact met de dienstverleners vaak dezelfde documenten, zoals paspoortkopieën of het koopcontract, opnieuw versturen. Dit is niet alleen onhandig en complex, het brengt ook privacy- en veiligheidsrisico’s met zich mee.

Hierover gingen makelaar Lana Goudsmits-Gerssen, hypotheekverstrekker Siebe Hiemstra, notaris Jean-Paul Bolhaar, bewaarder Jacques Vos namens het Kadaster en recente koper Cas Sunderman in gesprek met de bewindsvrouw.

De overheid wil de Europese eIDAS-wetgeving zorgvuldig introduceren. Dankzij deze regelgeving krijgen burgers straks de beschikking over een digitale identiteit en een middel om digitaal te kunnen ondertekenen. En dat op het hoogste betrouwbaarheidsniveau. Het is een flinke operatie voor de overheid maar ook voor vele sectoren om de verplichte e-wallet te kunnen accepteren. Zo ook voor organisaties binnen het woondomein. Goed te zien dat een aantal partijen hier al mee aan de slag zijn.

In het gesprek met de staatssecretaris kwam naar voren dat de wallet een uiterst belangrijke rol speelt om de burger daadwerkelijk meer regie te geven. Zo werden voorbeelden aangedragen van de koopovereenkomst, de werkgeversverklaring en gegevens die een consument aanlevert rondom WWFT. Tegelijkertijd zijn er nog veel details om uit te werken. Denk aan de actualiteit van gegevens en de exacte waarborgen ten aanzien van identiteitsgegevens.

Kortom, er is veel werk aan de winkel. Daarom is het belangrijk om in gesprek te blijven en samen te ontdekken. Zorgeloos Vastgoed is dan ook blij met de uitnodiging om samen in het woondomein de referentiewallet van de overheid uit te proberen. Ook de staatssecretaris benadrukte bij haar afsluitende woorden het belang van samen optrekken. De wallet staat of valt met een wijdverspreid gebruik. Dat lukt alleen als mensen er goed mee overweg kunnen. En daar moeten we samen voor zorgen.

Werk mee aan onderzoek

De overheid is bezig met experimenten voor een betere regie van de burger op overheidsgegevens in het woondomein. We zoeken Softwareleveranciers die willen meewerken aan usecases zoals ‘inkomensgegevens’ en het ‘aantonen eigen vermogen’. Daarnaast zoeken we dienstverleners en softwareleveranciers die interesse hebben om de ‘referentiewallet’ van de overheid uit te proberen en die willen aangeven wat de impact ervan is op hun bedrijfsvoering.

Uitgelichte artikelen

Presentaties inspiratiesessie 16 april

Presentaties inspiratiesessie 16 april Categorieën Alles Events Nieuws Onderzoek Uitgelicht Op 16 april vond in het Van der Valk Hotel in Breukelen van 14.00 - 17.00 uur de inspiratiesessie plaats: Digitale actie in de vastgoedketen. Een brede groep vertegenwoordigers uit de keten bespraken de stand zaken op het gebied van digitalisering in de vastgoedketen en

2024: Together in the Fast Lane

2024: Together in the Fast Lane Categorieën Alles Events Nieuws Onderzoek Uitgelicht Veel afstemmen, expertsessies, werkgroepen, een geupdated afsprakenstelsel, een verder uitgebreide taxonomie en de oprichting van de Stichting Zorgeloos Vastgoed. Never a dull moment in 2023. Maar ook voor 2024 verwachten we actie én resultaat. Samen met de initiatiefnemers en vele leden uit de

Werk mee aan tests overheid

Werk mee aan tests overheid Categorieën Alles Events Nieuws Onderzoek Uitgelicht Werk samen met ons aan Regie op Gegevens en een onderzoek naar de impact van wallets De komende periode gaan we samen met het overheidsprogramma Regie op Gegevens een aantal experimenten uitvoeren om ervoor te zorgen dat gegevens vanuit de overheid beter en gemakkelijker

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond Zorgeloos Vastgoed? Schrijf in voor de nieuwsmail en we houden je 4x per jaar op de hoogte van alle ontwikkelingen. Je kunt ons natuurlijk ook volgen op LinkedIn.