Partners van
Zorgeloos Vastgoed

Naast de kernpartners, de initiatiefnemers van Zorgeloos Vastgoed, zijn steeds meer partijen betrokken bij onze beweging. Zij werken aan de implementatie van het afsprakenstelsel of denken als ambassadeurs mee in bijvoorbeeld speciale werksessies.

Wil je ook meedenken of werken aan Zorgeloos Vastgoed neem dan contact met ons op!

Kernpartners

Implementatiepartners

Ambassadeurs