We weten elkaar steeds beter te vinden in de woningsector

‘We weten elkaar steeds beter te vinden in de woningsector’

Arthur van de Woestijne, manager dienstverlening NHG, zou liever vandaag dan morgen zien dat de consument regie krijgt over zijn data zodat hij inzicht krijgt in zijn financiële situatie. En dat is precies waar Zorgeloos Vastgoed aan werkt. Hoe is NHG bij Zorgeloos Vastgoed betrokken en wat ziet Arthur als grootste uitdaging? Arthur beantwoordt onze zes vragen.

1  Hoe is NHG betrokken bij Zorgeloos Vastgoed?

NHG en Zorgeloos Vastgoed zijn beide voorstander van het efficiënter, makkelijker en veiliger maken van processen door de inzet van digitalisering en brondata in de keten. Dit draagt bij aan een betere dienstverlening voor consumenten. Nu moeten consumenten bij een hypotheekaanvraag vaak allerlei losse documenten aanleveren, dit zorgt voor een hoop rompslomp. Wij willen door de inzet van brondata toe naar een documentloos aanvraagproces. Daarom zitten wij bijvoorbeeld in een werkgroep Brondata, een initiatief onder leiding van HDN waarin we samen met andere ketenpartners onderzoeken hoe we brondata slimmer kunnen inzetten in de hypotheeksector. Wij zijn ambassadeur van Zorgeloos Vastgoed. Met Zorgeloos Vastgoed hebben wij regelmatig contact over onze agenda’s en kijken we of we elkaar kunnen versterken als het gaat om het stimuleren van digitalisering en het gebruik van brondata in de keten.

2  Wat heeft op dit moment veel aandacht bij NHG?

Wij willen dat consumenten snel en goed worden geholpen. Niet alleen wanneer zij een woning aankopen maar vooral ook wanneer zij in een lastige situatie terecht komen zoals een scheiding of arbeidsongeschiktheid. We hebben in het verleden te vaak gezien dat consumenten in een dergelijke beheersituatie erg lang moesten wachten voordat zij duidelijkheid kregen.  Dit willen we veranderen en daarom werken we samen met geldverstrekkers aan het digitaliseren van de klantreis in beheer. Zodat we door middel van actuele data-uitwisseling sneller kunnen schakelen bij (zicht op) betalingsproblemen. Door de digitale ontwikkelingen, zoals Zorgeloos Vastgoed, en de opkomst van brondata kunnen we nu met elkaar de dienstverlening een stuk sneller, makkelijker en veiliger maken. De nadruk ligt hierbij wel op samen omdat we allemaal onderdeel zijn van het hypotheekproces.  Een belangrijke stap is dat we met elkaar recent het convenant Brondata hebben ondertekend waarbij we het als hypotheeksector mogelijk willen maken voor consumenten om per 1 januari 2025 een hypotheek af te sluiten op basis van alleen data, dus volledig documentloos.

3  Wat zou je liever vandaag dan morgen geregeld zien?

Ik zou het waardevol vinden dat de consument regie krijgt over zijn data zodat hij inzicht krijgt in zijn financiële situatie. Het wordt voor hem dan makkelijker om vervolgens data te delen met zijn hypotheekadviseur, geldverstrekker en NHG. Daarom is het belangrijk dat er een centrale plek komt waarin alle brondata voor de woningmarkt en het financieel perspectief van de consument centraal beschikbaar is. De EU-wetgeving rondom het thema van de digitale wallet gaat helpen om dit voor elkaar te krijgen.

4  Wat is de grootste uitdaging?

Het onder de aandacht houden en met elkaar blijven investeren in de digitale ambities. Veel partijen onderschrijven het nut, belang en de noodzaak van digitalisering en het gebruik van brondata. Dat zie je bijvoorbeeld aan het grote draagvlak voor het Convenant Brondata. Al 60 partijen hebben dit convenant ondertekend. Nu moeten we dit samen waar gaan maken. Dat is nog een grote uitdaging, ook al kunnen we hier via kleine stappen naar toewerken. Een eerste mijlpaal zou bijvoorbeeld de standaardisatie van de Inkomensbepaling Loondienst kunnen zijn, die de werkgeversverklaring vervangt door het UWV verzekeringsbericht voor bepaalde doelgroepen. Deze stap blijkt flink uitdagend voor diverse partijen vanwege uiteenlopende redenen zoals de investering die het vraagt, de complexiteit van achterliggende IT-systemen en de lat die we voor onszelf hoog leggen qua tijdslijnen. Tegelijkertijd kunnen we alleen echt impact maken als we deze stap gezamenlijk en gelijktijdig zetten. Op langere termijn levert het ons allemaal winst op, is de gemeenschappelijke overtuiging. Het is belangrijk om de stip op de horizon voor ogen te houden, zowel het doel wat we met elkaar nastreven als ook de voordelen die het oplevert voor iedereen in de keten.

5  Waar ben je trots op als het gaat om de digitalisering in de keten?

De bereidheid om de handen ineen te slaan als sector ondanks dat alle partijen ook telkens hun eigen prioriteiten moeten stellen, er gevoeligheden zijn zoals commerciële belangen en het omgaan met privacy-regels. Samen komen we verder. Ik vind het mooi om te zien, dat we elkaar steeds beter weten te vinden.

6  Wat drijft jou persoonlijk voor dit onderwerp?

Ik word gedreven door het realiseren van veranderingen met impact. Bij het kopen van een woning zijn veel partijen betrokken, door samen te digitaliseren, tot standaarden te komen en efficiëntere processen in te richten in de keten kunnen wij consumenten sneller, beter, betrouwbaarder en transparanter helpen. Door samen te werken kunnen we veel impact maken.

Uitgelichte artikelen

Presentaties inspiratiesessie 16 april

Presentaties inspiratiesessie 16 april Categorieën Alles Events Nieuws Onderzoek Uitgelicht Op 16 april vond in het Van der Valk Hotel in Breukelen van 14.00 - 17.00 uur de inspiratiesessie plaats: Digitale actie in de vastgoedketen. Een brede groep vertegenwoordigers uit de keten bespraken de stand zaken op het gebied van digitalisering in de vastgoedketen en

In gesprek met staatssecretaris Digitalisering

In gesprek met staatssecretaris Digitalisering Categorieën Alles Events Nieuws Onderzoek Uitgelicht Donderdag 7 december was Zorgeloos Vastgoed te gast bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties om met de staatssecretaris digitalisering Alexandra van Huffelen in gesprek te gaan. Het ging over de ontwikkeling van de eIDAS Wallet, digitale identiteiten en regie op gegevens in

2024: Together in the Fast Lane

2024: Together in the Fast Lane Categorieën Alles Events Nieuws Onderzoek Uitgelicht Veel afstemmen, expertsessies, werkgroepen, een geupdated afsprakenstelsel, een verder uitgebreide taxonomie en de oprichting van de Stichting Zorgeloos Vastgoed. Never a dull moment in 2023. Maar ook voor 2024 verwachten we actie én resultaat. Samen met de initiatiefnemers en vele leden uit de

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond Zorgeloos Vastgoed? Schrijf in voor de nieuwsmail en we houden je 4x per jaar op de hoogte van alle ontwikkelingen. Je kunt ons natuurlijk ook volgen op LinkedIn.