Een slimme overeenkomst

Een slimme overeenkomst

Binnen de vastgoedketen willen we af van het delen van documenten. Data delen, dat is de toekomst. En daar speelt Zorgeloos Vastgoed op in. De eerste stap is gezet met het dataficeren van de koopovereenkomst. Maar wat is dat dan precies en hoe doe je dat? We vroegen het Arjen Santema, consultant technical information management bij het Kadaster en werkgroepleider Taxonomie.

Arjen Santema is al sinds 2018 nauw betrokken bij Zorgeloos Vastgoed en leverde in 2021 de taxonomie op voor de digitale koopovereenkomst. Op de vraag iets meer te vertellen over de digitale koopovereenkomst en wat hij nu precies heeft opgeleverd, begint hij enthousiast te vertellen: “We hebben vier stappen ondernomen om te komen tot de digitale koopovereenkomst die er nu ligt. Ten eerste hebben we alle essentiële begrippen benoemd in de bestaande modelovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning. In het plaatje zie je een kort stukje uit deze modelovereenkomst met de begrippen gearceerd.”

De begrippen hebben een blauwe, gele of groene kleur. De benamingen van de verschillende artikelen en sub-artikelen in de overeenkomst zijn blauw gemarkeerd. Deze vatten we ook op als begrippen. De uitleg bij deze begrippen is dezelfde als die nu in een apart document ‘toelichting op de koopovereenkomst’ zit en helpt de strekking van het betreffende artikel te begrijpen. Alle begrippen in de tekst die de essentie van de overeenkomst vatten zijn geel gemarkeerd. De uitleg van deze begrippen helpt om de tekst zelf beter te begrijpen. De groen gemarkeerde begrippen beschrijven de onderwerpen waarover data worden vastgelegd.

“Alle begrippen zijn vervolgens opgenomen in de Zorgeloos Vastgoed taxonomie. Daar krijgen al deze begrippen een formele definitie, vaak met een link naar de wet en een duidelijke beschrijving in begrijpelijke taal,” legt Arjen uit. Onderstaand een hetzelfde fragment waarin je op de begrippen kunt klikken. Zo ontstaat een ‘slimme’ overeenkomst die zichzelf uitlegt.“Omdat over de groene begrippen ook data worden vastgelegd hebben we hiervoor een informatiemodel gemaakt. Dit informatiemodel laat alle data zien die binnen Zorgeloos Vastgoed kunnen worden gedeeld en hoe de gegevens met elkaar samenhangen. Dit is eigenlijk de basis voor softwareleveranciers om passende software te maken voor de gedataficeerde koopovereenkomst.

artikel 1 Verkoop en koop

Optie A: Eigendom

Verkoper verkoopt aan koper, die van verkoper koopt de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden:

–  plaatselijk bekend (incl. postcode): <straat, huisnummer, postcode, plaats>

–  kadastraal bekend gemeente .<Kadastrale gemeentenaam>, sectie <sectieaanduiding>. no. <perceelnummer>

–      groot <#hectare> hectare<#are> are, <#centiare> centiare

Tenslotte specificeren we op basis van dit informatiemodel verschillende technische data-uitwisselingsformaten. De ouderwetse manier is een apart databestandje te sturen naast het document met de koopovereenkomst zelf. Maar als je echt digitaal wilt werken wil je 1 document, c.q. bestand dat je in 1 keer kunt verzegelen en ondertekenen. Want dan kunnen de data geautomatiseerd worden verwerkt. Als je 100% de standaard tekst gebruikt weet je zeker dat ook de juridische formuleringen kloppen. Als wordt afgeweken van de standaard tekst is altijd een menselijke beoordeling van de juridische formuleringen nodig, maar kunnen de data nog steeds geautomatiseerd worden verwerkt. Met moderne standaarden is het zelfs mogelijk om ook bij de data een link naar de bron op te nemen. En als de bron (bijvoorbeeld het Kadaster) zijn eigen taxonomie ook goed op orde heeft, vind je daar de uitleg van de betekenis van die data. Bij sommige Kadaster gegevens kan dit al!”

Zelfde werkwijze voor nieuwe toepassingen
Arjen is blij met de resultaten die zijn behaald maar werkt al verder aan het volgende project: de koopovereenkomst voor een appartement. “Met de werkwijze waarmee we in de beschreven 4 stappen een ‘slimme’ koopovereenkomst hebben gespecificeerd, breiden we het Zorgeloos Vastgoed arsenaal stapje voor stapje uit. We werken nu aan andere slimme, zichzelf aan consumenten uitleggende en geautomatiseerd verwerkbare, overeenkomsten.”

Uitgelichte artikelen

Samen bouwen aan Zorgeloos Vastgoed: Joost Wisselink

Samen bouwen aan Zorgeloos Vastgoed: Joost Wisselink Categorieën Alles Events Nieuws Onderzoek Uitgelicht Het Zorgeloos Vastgoed-team groeit. En dat is maar goed ook met alle ambities die er zijn. In februari verwelkomden we Joost Wisselink. Hij is terug van weggeweest. Hoe zit dat?  Terug van weggeweest? “Van 2017 tot 2021 heb ik voor de KNB

What’s next?

What's next? Categorieën Alles Events Nieuws Onderzoek Uitgelicht Inmiddels is de eerste release van Zorgeloos Vastgoed, de digitale koopovereenkomst, op papier gerealiseerd. Dat betekent dat we ons nu ook alweer richten op volgende releases. Zoals het digitaliseren van koopovereenkomsten voor appartementsrechten en nieuwbouw. Verbeteringen doorvoeren Maar naast nieuwe toepassingen willen we ook zorgen dat de

De 4 grote speerpunten voor 2022

De 4 grote speerpunten voor 2022 Categorieën Alles Events Nieuws Onderzoek Uitgelicht 2021 was hét jaar van het afsprakenstelsel 1.0. Het komend jaar draait om twee woorden: verdieping en verbreding. Een update over onze belangrijkste plannen. 1 | Uitbreiding digitale koopovereenkomst Met onze huidige standaard voor de digitale koopovereenkomst (bestaande bouw) kunnen we maximaal 67%

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.