Een slimme overeenkomst

Een slimme overeenkomst

Binnen de vastgoedketen willen we af van het delen van documenten. Data delen, dat is de toekomst. En daar speelt Zorgeloos Vastgoed op in. De eerste stap is gezet met het dataficeren van de koopovereenkomst. Maar wat is dat dan precies en hoe doe je dat? We vroegen het Arjen Santema, consultant technical information management bij het Kadaster en werkgroepleider Taxonomie.

Arjen Santema is al sinds 2018 nauw betrokken bij Zorgeloos Vastgoed en leverde in 2021 de taxonomie op voor de digitale koopovereenkomst. Op de vraag iets meer te vertellen over de digitale koopovereenkomst en wat hij nu precies heeft opgeleverd, begint hij enthousiast te vertellen: “We hebben vier stappen ondernomen om te komen tot de digitale koopovereenkomst die er nu ligt. Ten eerste hebben we alle essentiële begrippen benoemd in de bestaande modelovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning. In het plaatje zie je een kort stukje uit deze modelovereenkomst met de begrippen gearceerd.”

De begrippen hebben een blauwe, gele of groene kleur. De benamingen van de verschillende artikelen en sub-artikelen in de overeenkomst zijn blauw gemarkeerd. Deze vatten we ook op als begrippen. De uitleg bij deze begrippen is dezelfde als die nu in een apart document ‘toelichting op de koopovereenkomst’ zit en helpt de strekking van het betreffende artikel te begrijpen. Alle begrippen in de tekst die de essentie van de overeenkomst vatten zijn geel gemarkeerd. De uitleg van deze begrippen helpt om de tekst zelf beter te begrijpen. De groen gemarkeerde begrippen beschrijven de onderwerpen waarover data worden vastgelegd.

“Alle begrippen zijn vervolgens opgenomen in de Zorgeloos Vastgoed taxonomie. Daar krijgen al deze begrippen een formele definitie, vaak met een link naar de wet en een duidelijke beschrijving in begrijpelijke taal,” legt Arjen uit. Onderstaand een hetzelfde fragment waarin je op de begrippen kunt klikken. Zo ontstaat een ‘slimme’ overeenkomst die zichzelf uitlegt.“Omdat over de groene begrippen ook data worden vastgelegd hebben we hiervoor een informatiemodel gemaakt. Dit informatiemodel laat alle data zien die binnen Zorgeloos Vastgoed kunnen worden gedeeld en hoe de gegevens met elkaar samenhangen. Dit is eigenlijk de basis voor softwareleveranciers om passende software te maken voor de gedataficeerde koopovereenkomst.

artikel 1 Verkoop en koop

Optie A: Eigendom

Verkoper verkoopt aan koper, die van verkoper koopt de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden:

–  plaatselijk bekend (incl. postcode): <straat, huisnummer, postcode, plaats>

–  kadastraal bekend gemeente .<Kadastrale gemeentenaam>, sectie <sectieaanduiding>. no. <perceelnummer>

–      groot <#hectare> hectare<#are> are, <#centiare> centiare

Tenslotte specificeren we op basis van dit informatiemodel verschillende technische data-uitwisselingsformaten. De ouderwetse manier is een apart databestandje te sturen naast het document met de koopovereenkomst zelf. Maar als je echt digitaal wilt werken wil je 1 document, c.q. bestand dat je in 1 keer kunt verzegelen en ondertekenen. Want dan kunnen de data geautomatiseerd worden verwerkt. Als je 100% de standaard tekst gebruikt weet je zeker dat ook de juridische formuleringen kloppen. Als wordt afgeweken van de standaard tekst is altijd een menselijke beoordeling van de juridische formuleringen nodig, maar kunnen de data nog steeds geautomatiseerd worden verwerkt. Met moderne standaarden is het zelfs mogelijk om ook bij de data een link naar de bron op te nemen. En als de bron (bijvoorbeeld het Kadaster) zijn eigen taxonomie ook goed op orde heeft, vind je daar de uitleg van de betekenis van die data. Bij sommige Kadaster gegevens kan dit al!”

Zelfde werkwijze voor nieuwe toepassingen
Arjen is blij met de resultaten die zijn behaald maar werkt al verder aan het volgende project: de koopovereenkomst voor een appartement. “Met de werkwijze waarmee we in de beschreven 4 stappen een ‘slimme’ koopovereenkomst hebben gespecificeerd, breiden we het Zorgeloos Vastgoed arsenaal stapje voor stapje uit. We werken nu aan andere slimme, zichzelf aan consumenten uitleggende en geautomatiseerd verwerkbare, overeenkomsten.”

Uitgelichte artikelen

Presentaties inspiratiesessie 16 april

Presentaties inspiratiesessie 16 april Categorieën Alles Events Nieuws Onderzoek Uitgelicht Op 16 april vond in het Van der Valk Hotel in Breukelen van 14.00 - 17.00 uur de inspiratiesessie plaats: Digitale actie in de vastgoedketen. Een brede groep vertegenwoordigers uit de keten bespraken de stand zaken op het gebied van digitalisering in de vastgoedketen en

In gesprek met staatssecretaris Digitalisering

In gesprek met staatssecretaris Digitalisering Categorieën Alles Events Nieuws Onderzoek Uitgelicht Donderdag 7 december was Zorgeloos Vastgoed te gast bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties om met de staatssecretaris digitalisering Alexandra van Huffelen in gesprek te gaan. Het ging over de ontwikkeling van de eIDAS Wallet, digitale identiteiten en regie op gegevens in

2024: Together in the Fast Lane

2024: Together in the Fast Lane Categorieën Alles Events Nieuws Onderzoek Uitgelicht Veel afstemmen, expertsessies, werkgroepen, een geupdated afsprakenstelsel, een verder uitgebreide taxonomie en de oprichting van de Stichting Zorgeloos Vastgoed. Never a dull moment in 2023. Maar ook voor 2024 verwachten we actie én resultaat. Samen met de initiatiefnemers en vele leden uit de

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond Zorgeloos Vastgoed? Schrijf in voor de nieuwsmail en we houden je 4x per jaar op de hoogte van alle ontwikkelingen. Je kunt ons natuurlijk ook volgen op LinkedIn.