2024: Together in the Fast Lane

2024: Together in the Fast Lane

Veel afstemmen, expertsessies, werkgroepen, een geupdated afsprakenstelsel, een verder uitgebreide taxonomie en de oprichting van de Stichting Zorgeloos Vastgoed. Never a dull moment in 2023. Maar ook voor 2024 verwachten we actie én resultaat. Samen met de initiatiefnemers en vele leden uit de community staat het meerjarenbeleidsplan als een huis. Met concrete ambities richting 31 december 2026.

We willen antwoord geven op de uitdagingen rondom de woonketen
De komende jaren komt er nogal wat op de woonketen af. Digitaal identificeren met een eIDAS Wallet, de burger die regie krijgt over zijn of haar gegevens, een aanhoudend tekort op de woningmarkt en de zoektocht naar nieuwe vormen van wonen en financieren. Daarbij wordt duurzaamheid steeds belangrijker en verwacht de consument goede dienstverlening waarin hij of zij centraal staat.

Binnen Zorgeloos Vastgoed werken we samen aan een antwoord op deze uitdagingen. Met standaarden en afspraken waar alle partijen mee vooruit komen; van consument en makelaar tot geldverstrekker en van hypotheekadviseur en kadaster tot notaris.

Dat klinkt mooi natuurlijk. Maar wat betekent dit precies in de praktijk?
Samen met de initiatiefnemers en vele leden uit de community is in het meerjarenbeleidsplan vastgelegd waar we ons de komende jaren op focussen. Dat zijn vijf ambities waar we met elkaar over drie jaren willen staan. En iedereen in de community en daarbuiten is van harte uitgenodigd om mee te doen.

De vijf ambities in het kort

 

  1. STANDAARDISEREN

Zorgeloos Vastgoed is dé (overkoepelende) informatiestandaard in het woondomein, voor kopers, verkopers en dienstverleners.

We streven ernaar dé informatiestandaard voor het woondomein te zijn. Onze digitale standaard voor het domein van kopen van vastgoed, breiden we de komende jaren uit naar de andere stappen in het aan- en verkoopproces van vastgoed. Uiteraard voortbouwend op de (deel)standaarden die al gangbaar zijn in de markt.

 

  1. WET- EN REGELGEVING

Zorgeloos Vastgoed loopt in de pas met wet- en regelgeving, helpt de keten sneller en gemakkelijker compliant te zijn en levert een bijdrage aan de totstandkoming van nieuwe wet- en regelgeving.

We helpen de keten om snel en eenvoudig te voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de herziening van eIDAS. Hierbij leveren we een actieve bijdrage aan de sectorale afspraken die nodig zijn om dit goed te implementeren.

 

  1. KETENBREDE SAMENWERKING

Zorgeloos Vastgoed biedt dé gesprekstafel om ketenbrede onderwerpen samen op te pakken.
Te vaak nog lopen initiatieven vast of bereiken niet het resultaat wat haalbaar zou zijn als we over de hele woonketen heen samenwerken. Van makelaar tot aan het Kadaster, en van beleidsmaker tot aan softwareleverancier. De Zorgeloos Vastgoed community is voor en van de keten.

 

  1. KETENBREDE ARCHITECTUUR

De technische kaders van Zorgeloos Vastgoed bieden een eenduidige standaard voor gegevensuitwisseling, en voldoende vrijheid in de implementatie daarvan.

Met een ketenbrede architectuur dragen we bij aan interoperabiliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van gegevensuitwisseling. We stellen eisen waar het moet en bieden ruimte waar het kan, zodat we als keten samen bewegen naar het doel.

 

  1. IMPLEMENTATIE EN ADOPTIE

Meerdere softwareleveranciers hebben het afsprakenstelsel geïmplementeerd en dragen actief bij aan de doorontwikkeling ervan.

Tenslotte stimuleren we adoptie van het afsprakenstelsel, want wat is een stelsel zonder gebruikers? Meerdere partijen uit allerlei delen van de keten zijn al bezig met implementaties. Door deze leerervaringen zijn we straks nog beter in staat om elke softwareleverancier in de keten aan te sluiten op Zorgeloos Vastgoed.

 

Van ambities naar acties voor 2024…

Het komend jaar staat in het teken van de afronding van eerste implementaties. Daarvoor werken we samen met Brand Compliance aan een certificeringsschema, zodat een partij aantoonbaar voldoet aan de ketenafspraken. De leerervaringen verwerken we in een volgende versie van onze documentatie.

 

Voorop in innovatie

Ook zetten we volop in op de Proeftuin Regie op Gegevens van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Samen met verschillende bronhouders binnen de overheid werken we samen aan de toekomst van gegevensuitwisseling, met behulp van de wallet en op basis van attributen. Hierbij maken we sectorale afspraken en standaarden om regie op gegevens, de WDO en eIDAS binnen de woonketen te laten werken. Daarbij zijn we gevraagd om in 2024 een pilot uit te voeren met de NL Wallet. We kijken ernaar uit om samen te leren en ontdekken in dat traject.

 

Impact met digitaal koopcontract, de digitale identiteit en meer

Onze focus ligt op het creëren van impact, verbeteringen en gezamenlijk leren voor een succesvolle toekomst van Zorgeloos Vastgoed. Concreet richten we ons nu eerst op het doorvoeren van één signature policy voor de keten en het realiseren van een werkende flow voor het digitale koopcontract.

 

Samen met alle partijen die bijdragen aan Zorgeloos Vastgoed wordt 2024 ongetwijfeld een prachtig jaar. Daar kijk ik enorm naar uit!

Leon Roseleur
Programmamanager

Uitgelichte artikelen

Presentaties inspiratiesessie 16 april

Presentaties inspiratiesessie 16 april Categorieën Alles Events Nieuws Onderzoek Uitgelicht Op 16 april vond in het Van der Valk Hotel in Breukelen van 14.00 - 17.00 uur de inspiratiesessie plaats: Digitale actie in de vastgoedketen. Een brede groep vertegenwoordigers uit de keten bespraken de stand zaken op het gebied van digitalisering in de vastgoedketen en

In gesprek met staatssecretaris Digitalisering

In gesprek met staatssecretaris Digitalisering Categorieën Alles Events Nieuws Onderzoek Uitgelicht Donderdag 7 december was Zorgeloos Vastgoed te gast bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties om met de staatssecretaris digitalisering Alexandra van Huffelen in gesprek te gaan. Het ging over de ontwikkeling van de eIDAS Wallet, digitale identiteiten en regie op gegevens in

Werk mee aan tests overheid

Werk mee aan tests overheid Categorieën Alles Events Nieuws Onderzoek Uitgelicht Werk samen met ons aan Regie op Gegevens en een onderzoek naar de impact van wallets De komende periode gaan we samen met het overheidsprogramma Regie op Gegevens een aantal experimenten uitvoeren om ervoor te zorgen dat gegevens vanuit de overheid beter en gemakkelijker

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond Zorgeloos Vastgoed? Schrijf in voor de nieuwsmail en we houden je 4x per jaar op de hoogte van alle ontwikkelingen. Je kunt ons natuurlijk ook volgen op LinkedIn.