Expertsessie notariaat

Expertsessie notariaat

In het proces van het kopen van een woning lopen consumenten tegen veel hindernissen aan. In de expertsessie van het notariaat gaven de experts aan welke oplossingsrichtingen bijdragen aan soepele dienstverlening.

Verbeter kwaliteit data-uitwisseling
Steeds vaker krijgen notarissen te maken met cliënten van niet-Nederlandse afkomst. Nogal eens moet er op het laatste moment een tolk geregeld worden of wordt de overdracht weer uitgesteld.
Niet altijd begrijpen (ver)kopers de regels die voor de notaris gelden. Tel daar verwarring rond bevoegdheden (bijvoorbeeld van de executeur), complexe huwelijkssituaties, onbekende wijze van financiering, gebrekkig overzicht van transacties in relatie tot het doorhalen van hypotheekrechten, versnipperde erfpachtconstructies en verschillen in omschrijving van registergoed tussen koopakte en leveringsakte bij op. Dit vraagt om een kwaliteitsslag in data-uitwisseling, stellen de notarissen.

Slagvaardiger door samenwerking
Samenwerking tussen ketenpartners, bijvoorbeeld in kwesties van erfrecht maar ook transparantie in actuele data van de Vereniging Van Eigenaren en beschikkingsbevoegdheid, resulteren in slagvaardigheid. Los daarvan zien de notarissen het voordeel van een quickscan, een checklist waarbij de makelaar al een indicatie van mogelijke risico’s kan geven. Het vroegtijdig afgeven van bijvoorbeeld een bevoegdheidsverklaring of een erpachtopinie door de notaris levert uiteindelijk alle partijen voordeel op.

Voorkom kosten
Het tijdig betrekken van het notariaat bij het opmaken van de koopovereenkomst houdt de vaart er sowieso in. Eventuele problemen komen al bij het opmaken van zo’n overeenkomst bovendrijven, recherches kunnen in een vroeger stadium worden uitgevoerd en vervelende kosten van het niet-doorgaan van koop worden voorkomen dan wel beperkt.

De volgende keer ook meepraten?
Graag zelfs! Voor volgende expertsessies zijn we altijd op zoek naar professionals uit de praktijk: makelaars, financieel adviseurs, medewerkers bij geldverstrekkers, notarissen of notarisklerken. Neem contact op met Leon Roseleur via het contactformulier voor meer informatie.

Uitgelichte artikelen

Geen luchtfietserij maar haalbaar perspectief

Geen luchtfietserij maar haalbaar perspectief Categorieën Alles Events Nieuws Onderzoek Uitgelicht Zorgeloos Vastgoed is in 2019 opgezet. Er is inmiddels veel gebeurd. “Waar ik trots op ben is dat we samen met de participanten een pad zijn ingeslagen dat nog onbekend was," geeft Bernadette Verberne, manager innovatie bij de KNB aan. Zij is vanaf de

Verslag inspiratiesessies

Van ketendenken naar netwerkdenken Categorieën Alles Events Nieuws Onderzoek Uitgelicht In mei verzamelde een gezelschap van experts uit de vastgoedketen zich tijdens twee inspiratiesessies vol kennisdeling en boeiende discussies. Een diverse groep professionals nam deel, zowel dienstverleners, softwareleveranciers als andere partners, die allemaal een belangrijke rol spelen in het woondomein. De middag stond in het

Inspiratiesessie Woonreis van de toekomst

Inspiratiesessie Woonreis van de toekomst Categorieën Alles Events Nieuws Onderzoek Uitgelicht Voor en met de vastgoedketen werkt Zorgeloos Vastgoed aan de woonreis van de toekomst. Digitaal identificeren, digitaal ondertekenen en gegevens uitwisselen onder regie van de consument. Laat je inspireren over wat er nú al mogelijk is en wat er na vandaag allemaal beschikbaar komt.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond Zorgeloos Vastgoed? Schrijf in voor de nieuwsmail en we houden je 4x per jaar op de hoogte van alle ontwikkelingen. Je kunt ons natuurlijk ook volgen op LinkedIn.